Avtal | Juristbyrå - Jurist, Advokat Stockholm

Juristbyrå i Stockholm

Advokat | Jurist och biträdande jurist

I Stockholm finner du advokater och jurister med förgreningar i övriga Sverige som är specialintiktade på många områden med många juristbyråer, de flesta med säte i Stockholm. Bolagen sträcker sig från Stockholm till Värmland och Charlottenberg med Västerås och Eskilstuna, där flera duktiga och erfarna jurister löser problem. Bolagens jurister går i samråd igenom varje fall för att få ett nyanserat perspektiv på varje enskild situation.

Affärsjurister till din hjälp | Jurist inom Stockholmsområdet

På  byråerna arbetar Vi med såväl privaträtt som affärsjuridik och offentlig rätt. Det kan vara allt från problem med anställningen, utan facket i ryggen, eller svårigheter att veta vad den försäkring man tecknat verkligen täcker, vid ett försäkringsfall, till olika skadeståndsrättsliga ärenden både inom- som utomobligatoriskt. Det kan handla om att företräda företag vid avtalsskrivande och tecknande av mer eller mindre avgörande kontrakt. Där juridisk kunskap är väsentlig. Vi upprättar såväl privata som kommersiella avtal.

 

Juridisk hjälp - Behöver du gratis juridisk rådgivning

Juridisk hjälp och gratis juridisk rådgivning. Arbetsrätt är ett ständigt aktuellt ämne. Man kan ha blivit uppsagt från sitt arbete utan att det finns lagliga skäl för detta. Det är i tillägg till detta svårt att som privatperson veta vad som gäller och inte sällan har man rätt till såväl ideellt som ekonomiskt skadestånd om inte arbetsgivaren har följt bestämmelserna i lagen (1980:82) om anställningsskydd. Arbetsrätt har blivit ett centralt område på vår byrå och vi erbjuder Dig som inte har fackligt skydd i rygggen gratis rådgivning i frågor om uppsägning, avsked och därtill hörande problematik.

Betydelsen av ha en försäkring bör inte underskattas. Den nya försäkringsavtalslagen (2005:104) sätter upp riktlinjerna för försäkringsbolagens, men också försäkringstagarnas, rättigheter och skyldigheter. En försäkring ska täcka oförutsedda och oönskade händelser som ofta dessutom är svårövervinneliga när olyckan väl är framme. Det kan vara både materialla på egendom som fysiska skador på person eller husdjur som bryter vardagsrutinerna eller den dagliga förvaltningen av företagsverksamheten.

Juridisk hjälp | Skriva ett köpeavtal och samarbetsavtal - Juristbyrå

Juridisk hjälp | köpeavtal och köpekontrakt samt försäkringskontrakt! Försäkringsvillkor är heller inte sällan svåra att tyda och ofta är de dessutom tvetydiga. Vilket ger försäkringsbolagen tolkningsutrymme. Försäkringsbolagen tolkar då villkoren till nackdel för försäkringstagaren. Det är därför viktigt med en duktig jurist som kan tolka och bemöta försäkringsbolagen på deras egna villkor. Försäkringsbolagen nekar i många fall kategoriskt försäkrings-ersättning och som mindre stark part i förhållande till stora försäkringsbolag gör att många ser sina möjligheter till framgång som utsiktslösa. Man utgår från att försäkringsbolagen gjort en korrekt bedömning. Det många inte vet är att man, trots försäkringsbolagens initialt nekande-inställning om ersättning för försäkringsfall, med framgång kan driva försäkringsfrågor längre. Juridiskt rådgivning kan därmed vara avgörande vid tecknandet av en försäkring, men framförallt när försäkringsfallet väl är framme. Och försäkringsbolagen kanske redan ställt sig tveksamma till att betala ersättning. Det är inte försäkringsbolagets sak att ensidigt avgöra om exempelvis ett annat handlingssätt varit lämpligare, mer närliggande eller rimligare att beakta för försäkringstagaren. Försäkingsbolagens inställning är kanske inte alltid objektiv då de samtidigt måste beakta försäkringstekniken och försäkringskollektivet - ur samhällelig synpunkt. Det är bland annat vid tolkning av försäkringasavtal som skickliga jurister med insikt i försäkringsrätten kan få röna framgångar för sina klienter.

Vi hjälper dig att skriva och formulera avtal och upprätta andra dokument

Vi hjälper dig med dina avtal och kontrakt. Ofta drar man sig för att anlita en jurist på grund av ekonomiska överväganden och inte förs än det ofta är för set finner man ut att det var en jurist man skulle anlitat från första början. Men det är lätt att vara efterklok. Inte alltid är det lika lätt att reparera problemen eller än att med framgång föra fram saken. 

Som jurist ingår det i arbetet att samla in och tolka olika rättskällor för att på så sätt undersöka rättsläget och därigenom kunna fatta ett för klienten lämpligt och gynnande beslut att gå vidare i sak, eller kanske krävs andra åtgärder. Lösningen presenteras ofta formellt på ett sätt som klienten också förstår. Eftersom det som jurist också handlar om att företräda och förhandla för klienter är klientkonktakten viktig för oss. Vi sätter klienten i fokus och finns tillgängliga när det behövs.

Vi administrerar även Era offentliga upphandlingar och lägger Era anbud så upphandlingarna kvalitetssäkras.

M&A och överlåtelser av alla slag samt skatterätt - Hjälp med beskattningsrätten och skatten?

Vi samarbetar med en advokatfirma som specialiserat sig på M&A samt affärsjuridik i allmänhet. Byrån har även en avdelning för skatterätt och skattefrågor där en jurist arbetar uteslutande med beskattningsrätt / skatterätt.  Har du problem med skatten eller behöver göra ändringar för att betala mindre skatt som du kanske till och med betalar i onödan. Beskattningsrätten är ett omfattande område och dagens inkomstskattelag är snart historia. Skatterätten är förmodligen dem mest dynamiska delen av juridiken som av naturliga skäl måsta uppdateras med samhällsutvecklingen och nya digitala förändringar i affärssystem och strukturer.

 

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

Länkvän.se - Sökoptimering med marknadsföring på Facebook & Twitter

 

Länkkatalog med rabattkoder - Gratis länkkatalog

Välkommen till Juristsidan

 

[Contact form disabled - the email does not work and bounces.]

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: