Nyheter

Avtaljuristadvokat - Arbetsrätt, uppsägning och avsked

Vi öppnar snart en jurist- och advokatblogg med inriktning mot affärsjuridiska frågor knutna till företagsbranschen. Arbetsrätt och vad som gäller vid uppsägning och avsked kommer att behandlas liksom vilka obligatoriska moment en arbetsgivare är nödgad att följa i det fall han vill ta till den ingripande åtgärden som det är att säga upp eller avskeda en anställd. Både faktiska materiella förutsättningar liksom de formella krav som gäller vid en uppsägning och som ska följa i uppsägningsbeskedet. Det är allt från att pröva omplaceringsskyldigheten och varlsa facket till att ange fullföljdshänvisning i det fall arbetstagaren vill bestrida uppsägningen. 

Avtalsrätt och avtalsbrott - Franchiseavtal 

 

Vi kommer även att behandla avtalsrätten med den allmänna avtalsrätten och den speciella avtalsrätten med kommissionsavtal och andra former av avtal såsom försäkringsavtalet. I båda dessa fall, om än på olika sätt, gäller speciella avtalsregler där försäkringsavtalet anger olika vis på vilka avtal ingås och sägs upp samt vilka sanktioner som träder in vid ett avtalsbrott. Försäkringsavtalet har andra rättsverkningar vid exempelvis avtalsbrott än andra avtal och skulle försäkringstagaren begå avtalsbrott kan hans rätt till ersättning utebli eller rätten till försäkringsskydd sägas upp. Franchiseavtalet är ett avtal som anger ramarna för samarbete och som ofta kompletteras med en franchisehandbok som mer specifikt anger franchisetagarens skyldigheter - och rättigheter - enligt franchisesamarbetet. 

Bolagsrätt och firmarättsliga frågor

Bolagsrätt och firmarätt är andra områden som särskilt företagare kommer i kontakt med. Bolagsrätten har flera delar och aktiebolagslagen är en central aktör på området. Vad gäler bland annat när man ska avveckla en verksamhet och vad händer vid en konkurs? Hur gör man ändringar i bolagets struktur och var görs andra former av ändringar såsom ändringsanmälan till Bolagsverket. 

Välkommen till Juristsidan

 

[Contact form disabled - the email does not work and bounces.]

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)