Upphandlingar | LOU

Vi bevakar upphandlingar och lägger anbud

Vi bistår våra klienter i upprättandet av olika slags avtal och kontrakt. En stor del av vårat arbete består i att bevaka, analysera och granska tilldelningsbeslut och tidigare upphandlingar så att våra klienter konkurrensmässigt ligger före andra aktörer som upphadlar. Låt en jurist lägga era anbud så ni kvalitetssäkrar varje upphandling. 

Krav för ramavtal | förutsättningar för kontrakt

Har du inte de faktiska förutsättningarna för att upphandla är det onödigt att vara med och lägga anbud då processen är relativt komplicerad av tar både tid och resurser från din dagliga verksamhet. En upphandling som mynner ut i ett ramavtal har många krav som måste uppfyllas av leverantören och som beställaren satt upp. Kraven får inte vara diskriminerande eller vridna så att endast vissa aktörer har möjlighet att vara med och buda utan även dessa krav följer av lag. Hur de i varje enskilt fall är utformade är dock en annan sak. 

Ett ramavtal säkrar upp verksamheten

Med ett ramavtal i ryggen så kan företaget satsa på utveckling av verskamheten utan att behöva bekymra sig om ekonomiska frågor, då ett ramavtal ofta ger säkra pengar under ramavtalstiden. Att lägga lite extra krut på att ta hem ett offentligt kontrakt, en offentligt upphandling, kan alltså vara en smart affärsstrategiskt fråga beroende på verksamhetsart och i vilket skede man är i. 

Välkommen till Juristsidan

 

[Contact form disabled - the email does not work and bounces.]

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)