Försäkringsavtalsrätt

Avtal och kontrakt | försäkringsavtal 

Försäkringsavtalsrätten tillhör den speciella avtalsrätten med försäkringsavgtalslagen i fokus. Försäkringsavtalet är den första källan som tar vid när en fråga uppkommer. Men ett så ensidigt utformat avtal som ett försäkringsavtal är kan knappast, med sina långtgående komsekvenser för kontrahenten, lämnas utan ramar. Den "nya" försäkringsavtalslagen (FAL) sätter upp ramarna för försäkrigsbolagens tolkningsutrymme av försäkringsvillkoren som ofta är tämligen restriktiv. Försäkringsavtalslagen innehåller konsumentförsäkringslagen och företagsförsäkringen i den gemensamma försäkringsavtalslagen som trädde i kraft år 2006. Företagsförsäkringen är i största delar  dispositiv och kan avtalas bort medan konsumentförsäkringen är indispositiv till försäkrigstagarens fördel.  

Harmoniering av försäkringsavtalslagarna inom de nordiska länderna

En harmoniering av försäkringsavtalslagarna inom Norden skedde i samband med att konsument- och köplagarna förnyades i gemensamma lagutskott. På samma sätt är de nordiska försäkringsavtalslagarna i stort desamma med vissa skillnader. 

 

 

3 okt 2014

Välkommen till Juristsidan

 

[Contact form disabled - the email does not work and bounces.]

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)