Skadestånd & ersättning

Affärsjurister Stockholm | Skadestånd

Våra affärsjurister inom upphandling, allmän praktiserande jurister och advokater i Stockholm och i övriga Sverige är specialinriktade inom många områden så du kan få precis den juridiska expertis du behöver för att löaa ditt juridiska dilemma. Vi har advokater, jurister i praktik och affärsjurister för att täcka stora delar av det juridiska området. Vi har även jurister inom offentlig rätt och förvaltningsrätt samt asyl- och migrationsfrågor.

Jurist | Advokat för skadestånd

Har du råkat ut för olycka på arbetet eller genom att någon skadat dig genom vårdslöshet eller oaktsamhet så har du ofta rätt till skadestånd för den skada du lidit vare sig den är ekonomisk eller ideel. En jurist eller advokat tolkar skadeståndslagen för din rätt till ersättning. För att du ska ha rätt till ersättning vid utomobligatoriska skadeståndssituationer så måste vårdslöshet eller s.k. culpa föreligga. Har inte den som orsakat skadan varit culpös i sitt agerande så ska heller inte skadestådnd utgå. Dessutom ska adekvat kausalitet föreliggaa, dvs. att skadan ska vara relevant i förhållnade skadegöradnens agerande. Det ska föreligga ett relevant orsakssamband helt enkelt.

Ersättning vid skada

För att ersättning vid oaktsamhet eller vårdslöshet ska utgå ska som sagt ett relevant orsakssamband förerligga. Man talar om olika slags ansvar givetvis där ett prinpialansvar eller ett strikt ansvar väger tungt och kan aktualiseras utan den ansvariges egna handlande. En hundägare har ansvar för sin hunds agerande liksom en yrkeschaufför har ett större ansvar när han frramför sitt fordon än andra bilister till exempel. En sprängare har ett direkt ansvar för sin sprängning. Men en sprängare är ofta anlitat av ett företag som i sin tur är underentrerpenörer till ett annat företag så ansvarsförhållandena kan ibland bli mycket komplicerade. Det blir ofta katten på råtten, råttan på repet, repet på slaktarn-syntom. Det strikta ansvaret är till för just slippa utreda komplicerade ansvarsförhållanden.

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd och rättshjälp kan ta ut varandra på så sätt att har du rättsskydd kan du inte samtidigt ta rättshjälpen i anspråk och vice versa. Rättsskydd har du som ett moment i din hemförsärkring och rättsskyddet betalar upp till 80% av dina rättegångskostnader. Rättshjälpen som inte har råd med ett biträde och kanske också saknar försäkring eller i varje fall ett försäkringsmoment som passar på just den skadan som inträffat.

M & A och överlåtelser

Välkommen till Juristsidan

 

[Contact form disabled - the email does not work and bounces.]

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)